FasadrenoveringLagningsarbeten och målningsförbättringar

Fasader förslits med åren av väder och vind det kan därför bli aktuellt med en fasadrenovering. Att renovera en fasad kan vara ett omfattande arbete och det är alltid en fördel om man tar tag i problemet i ett tidigt skede.

Vi på Fog och Byggtjänst hjälper er så att er fasadrenovering blir väl genomförd. I inledningsskedet av arbetet inspekteras fasadskarona för att göra en bedömning om arbetets omfattning. Då man går man igenom allt från yttreskador till fogar. Vi rekommenderar även att man i samband med fasadrenovering alltid genomför en grundlig tvätt av fasaden.

Av säkerhetsskäl använder vi inte Rope Acces metoden. Vi har istället riktigt bra kranar som är mycket kostnadseffektiva. Vi kan därmed arbeta på höga höjder och kommer åt överallt.